menumoj-koszyk

PŘIHLÁŠENÍ

X

Nový účetZapomenuté heslo
TEL. +420 727 838 255

Terms and Conditions

Podmínky použití Fripers.cz

 

Obchodní podmínky obchodu FRIPERS.CZ

Obchodní podmínky nákupu platí od 1.9.2014

1.STRANY TRANSAKCE

2. PŘEDMĚTY TRANSAKCE

3. ZADÁVÁNÍ OBJEDNÁVEK

4. ZMĚNA A ZRUŠENÍ OBJEDNÁVEK

5. REALIZACE OBJEDNÁVEK

6.ZPŮSOB PLATBY

7. DAŇOVÉ DOKLADY, FAKTURY

8. DODÁVKA ZBOŽÍ

9. REKLAMACE A ZÁRUKA

10. VRÁCENÍ

11. OSOBNÍ ÚDAJE

12. KONEČNÁ ROZHODNUTÍ

 

STRANY TRANSAKCE

Strana, která nakupuje v internetovém obchodě FRIPERS.CZ, dále jen kupující, je platná fyzická osoba nebo firma.

Vlastníkem e-shopu FRIPERS.CZ je firma Freepers, se sídlem w Łodzi Polsko, ul. Pomorska 41, zapsána do Rejstříku podnikatelské činnosti (Živnostenský rejstřík), vedené prezidentem města Łódź pod číslem: 52756, 61666, 77033, DIČ 7251953528, IČ 100406331.

Provozovatel a distributor pro ČR: ROSL Vann s.r.o. V Zátiší 810/1, 709 00 Ostrava, IČ: 04263430, DIČ: CZ04263430

PŘEDMĚTY TRANSAKCE

Předmětem transakce je zboží v internetové síti, které je vyjmenované v nabídce, a které je uvedeno na webových stránkách internetového obchodu FRIPERS.CZ ve chvíli zadávání objednávky. Ceny všech produktů nacházejících se v nabídce obchodu jsou uvedeny v českých korunách a zahrnují DPH 21%. Všechny produkty nacházející se v nabídce obchodu jsou nové a vztahuje se na ně záruka výrobce.

OBJEDNÁVKA

Objednávky mohou provádět osoby plnoleté nebo firma. Zadávání objednávek v internetovém obchodě FRIPERS.CZ se uskutečňuje prostřednictvím: Vyplnění objednávkového formuláře, po předchozí REGISTRACI kupujícího. Objednávky lze provádět 24 hodin denně po celý rok.

ZMĚNA A ZRUŠENÍ OBJEDNÁVEK

Od chvíle zadání objednávky do chvíle vystavení faktury má klient právo zrušit objednávku nebo změnit údaje ve faktuře. Aby to klient mohl udělat, je nutno napsat na e-mail: obchod@fripers.cz a uvést údaje, které chce změnit. Po jejich písemném potvrzení jsou údaje změněny. Od chvíle odeslání zboží klient nemůže objednávku zrušit.

Nesprávně vyplněné formuláře objednávek nebudou brány v úvahu ani realizovány, prosíme proto o pečlivost při jejich vyplňování (je třeba vyplnit všechna *nutná políčka ve formuláři).

REALIZACE OBJEDNÁVEK

Ve chvíli potvrzení přijetí objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a internetovým obchodem FRIPERS.CZ. Všechno zboží je skladem v centrálním skladu FRIPERS v Polsku a je dováženo zhruba 1x týdně do ČR. Není možné zaslat vám zboží ihned po obdržení objednávky. Objednávky jsou zasílány v termínu do 14 dnů od objednání.
Na stav objednávky se můžete informovat písemně na obchod@fripers.cz. 

FORMY PLATBY

V hotovosti při přejímání zboží; Převodem před dodáním zboží (číslo účtu bude uvedeno v e-mailu týkajícího se objednávky, při platbě je třeba jako variabilní symbol uvést číslo objednávky). Zboží bude odesláno do 14ti dnů od objednávky.

DAŇOVÉ DOKLADY, FAKTURY S DPH

Ke každému zakoupenému produktu obdržíte fakturu opatřenou digitálním podpisem. Prodávájící je plátce DPH.

DODÁVKA ZBOŽÍ

Dodávky zboží objednaného v internetovém obchodě FRIPERS.CZ jsou realizovány pouze na území České republiky. 

Objednávka bude realizována pod podmínkou, že zboží je na skladě dostupné nebo u dodavatelů obchodu. V případě nedostupnosti části zboží zahrnutého v objednávce, je klient informován o stavu objednávky a rozhodne o způsobu její realizace (částečná realizace nebo zrušení celé objednávky). V případě, že zboží není dostupné (chybí na skladě nebo u dodavatelů obchodu) a nelze objednávku klienta realizovat, má obchod právo na odstoupení od realizace smlouvy v termínu 30 (třiceti) dnů od data jejího uzavření. Pokud je předpokládaný termín realizace objednávky delší než 30 (třicet) dnů, obchod má právo na odstoupení od smlouvy v termínu předpokládaném pro realizaci dané objednávky. Obchod může rozhodnout o nerealizaci objednávky v případě chybné informace na webu www.fripers.cz. Pokud již klient za zboží zaplatil, obchod je povinen klientovi vrátit částku za zboží během 14 (čtrnácti) kalendářních dní od zrušení objednávky.

Obchod může odmítnout realizaci objednávky a zrušit ji, nebo odmítnout rezervovat zboží pro objednávku, pokud se obchod, kdykoli během realizace objednávky, nebude moci spojit s klientem po dobu 3 pracovních dní od prvního pokusu navázat spojení.

Podmínky realizace netypických objednávek (nevyplývající z nabízených produktů na webových stránkách obchodu) jsou vždy s klientem řešeny individuálně.

V případě, kdy dochází k přecenění sortimentu na e-shopu a současně je vytvořená a zaslána objednávka zákazníkem ještě se "starou cenou", je zákazník před obdržením objednávky seznámen s novou cenou. Pokud s ní souhlasí, považuje se objednávka za schválenou a dochází k jejímu úplnému vyřízení. V případě nesouhlasu zákazníka, můžou obě strany, jak kupující, tak prodávající objednávku stornovat.

Ve chvíli akceptace přechází na kupujícího vlastnické právo na zboží i veškerá rizika související s vlastněním a používáním, a zvláště riziko ztráty nebo poškození. Zadání objednávky se rovná souhlasu k uchovávání a zpracovávání firmou FRIPERS osobních údajů obsažených v objednávce v souladu se závaznými ustanoveními Zákona o ochraně osobních údajů.

Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat, zda-li  zásilka během dopravy nebyla poškozená. Pokud je zásilka a zboží v ní poškozené vinou přepravy, je třeba zásilku neprodleně reklamovat přímo u přepravce.

REKLAMACE A ZÁRUKA

Kupující je povinen při používání zboží dodržovat kromě obecně závazných pravidel také podmínky pro užívání zboží stanovené v záručním listě nebo v návodu na používání. 

Prodávající nenese odpovědnost za nesprávné zacházení nebo nevhodné použití zařízení.

Všechny produkty nabízené v obchodě fripers.cz jsou zcela nové, fyzicky a právně nezávadné a byly legálně uvedeny na polský a český trh.

Na výrobky se vztahuje záruka výrobce, importéra nebo prodejce, závazná na území České republiky. Podmínky realizace záruky jsou vždy uvedeny ve výtisku záruky. Reklamace je nutno podávat shodně s obsahem záruky a na uvedenou adresu autorizovaných servisů.

Na všechny výrobky se vztahuje 24měsíční záruční lhůta, v souladu s ustanoveními zákona o podrobných podmínkách spotřebitelského prodeje.

Reklamace na základě odpovědnosti prodejce za nesrovnalosti zboží se smlouvou musí být podávány pouze písemnou formou dodanou zároveň spolu s reklamovaným zbožím. 

V případě zjištění závady při dodání zboží je potřeba, aby kupující postupoval podle reklamačního řádu a zaslal nefunkční nebo poškozené zboží zpět prodávajícímu. Není možné zaslat jiné zboží nebo opravené zboží dříve než po obdržení vadného kusu a vyřízení reklamace.

Reklamované zboží je nutno odeslat s připsáním ,,reklamace,, na adresu obchodu:

ROSL Vann s.r.o. Ostravská 708, 735 14 Orlová-Poruba

V případě oprávněné reklamace, může kupující bezplatně požadovat, aby byl výrobek vrácen do stavu shodného se smlouvou, prostřednictvím opravy nebo výměny za nový produkt, pokud oprava nebo výměna není možná nebo vyžaduje nadměrné náklady v tomto případě obchod klientovi vrátí peníze.

Reklamace jsou prozkoumávány v termínu 30 dnů ode dne, kdy obchod obdrží zásilku s reklamovaným zbožím. V případě opravy nebo výměny zařízení za nové doba vyřízení reklamace zahrnuje potřebný čas k odeslání výrobku do servisu nebo výrobci a také jeho odeslání do obchodu a následné dodání klientovi.

V případě neoprávněné reklamace nebo zaviněného poškození zařízení klientem, všechny náklady reklamační opravy hradí klient (náklady zásilek, eventuální náklady servisní diagnostiky zařízení).

V případě reklamací paměťových karet nebo jiných datových nosičů (např. pevných disků atp.) neodpovídáme za údaje obsažené na těchto nosičích.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Do 14 dnů od doručení objednaného zboží nebo jeho převzetí z místa odběru, má klient právo na vrácení zboží bez uvedení důvodů v rámci odstoupení od smlouvy, podle obecných pravidel vyplývajících z předpisů týkajících se uzavírání smluv na dálku, předkládajíc prodejci písemné prohlášení. Zboží vrácené za těchto okolností bude přijato pouze tehdy, pokud bude do obchodu dodané v originálním, neporušeném obalu výrobce, s celkovým obsahem (a to nejen samotné zařízení, ale také všechno ostatní příslušenství, instrukce a dokumentace). Vrácené zboží a připojené k němu příslušenství nesmí nést stopy používání.

Zboží, které zákazník chce vrátit, je nutno odeslat na adresu obchodu (na vlastní náklady).

Adresa pro zaslání zboží:

ROSL Vann s.r.o. Ostravská 708, 735 14 Orlová-Poruba

K zásilce s vráceným zbožím je třeba připojit fakturu obdrženou při nákupu nebo daňový doklad, písemné prohlášení o odstoupení od smlouvy a také zdůrazněné číslo bankovního účtu, na které chce kupující obdržet vrácenou částku za zboží. V případě zboží, které je upraveno na speciální objednávku klienta, si obchod vyhrazuje právo nepřijmout jeho eventuálního vrácení, pokud se zboží shoduje s objednávkou. Poštovné spojené se zasláním objednávky prodávající kupující nevrací.

KE STAŽENÍ PROHLÁŠENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

V případě odstoupení od smlouvy vracíme částku za zboží převodem na účet během 7 pracovních dní od chvíle jeho obdržení.

OSOBNÍ ÚDAJE

Klademe velký důraz na ochranu Vašich osobních údajů a vypořádání se s nimi v souladu s platnými právními předpisy, a to zejména v souladu s nařízením o obecné ochraně údajů ze dne 25. května 2018 ("GDPR"). Naším cílem je poskytnout Vám kompletní informace a kontrolu týkající se zpracování Vašich údajů a dostupnost nástrojů, které Vám umožní využívat práva vyplývající ze zákona.
Pokud máte otázky týkající se využívání Vašich osobních údajů, napište nám na následující e-mailovou adresu: obchod@fripers.cz.

KONEČNÁ ROZHODNUTÍ

Všechny uvedené fotografie mají ilustrační charakter a mohou se od reálného vzhledu výrobku lišit. Barvy výrobků se také v závislosti od nastavení monitoru mohou lišit (nasycení barev, kontrast) a odlišnosti z nich vyplývající nemohou být důvodem k reklamaci zakoupeného zboží.

Veškeré informace týkající se zařízení v nabídce internetového obchodu FRIPERS.CZ jsou shodné s katalogovými údaji výrobců. Obchod FRIPERS.CZ si vyhrazuje právo k případným chybám. Internetový obchod FRIPERS.CZ nepůjčuje zařízení k testování.

Ve věcech neupravených výše zmíněným dokumentem se používá příslušné předpisy Občanského zákoníku.

Všechny zmíněné výrobky a názvy jsou používány pouze za účelem identifikace a mohou být vyhrazovány příslušnými vlastníky jako ochranné značky.

Tyto obchodní podmínky jsou součástí obsahu uzavírané kupní smlouvy mezi obchodem a kupujícím. Obchod si vyhrazuje právo ke změnám Obchodních podmínek. Všechny změny Obchodních podmínek jsou závazné k datu jejich uveřejnění na straně www.fripers.cz/terms/

Všechny spory vzniklé realizací kupních smluv mezi obchodem Fripers.cz a spotřebiteli, budou nejprve řešeny cestou vyjednávání se záměrem smírného ukončení sporu. Pokud to nebude možné, spory vyplývající z kupní smlouvy budou předloženy příslušnému soudu ve městě, kde byla uzavřena smlouva.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Nově je možné řešení spotřebitelských sporů on-line. V tomto případě lze využít platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Zadáním objednávky KUPUJÍCÍ souhlasí s výše uvedenými obchodními podmínkami.

 

Social Media:facebook-icon
Kontakt
kontakt-telefonicznyTelefonní číslo:+420 727 838 255
Ostravská 708
735 14 Orlová - Poruba
Česká Republika
kontakt-mailowyemail:info@roslvann.cz
Sklad, výdej zboží:
Od pondělí do pátku od 9:00 do 15:00
Sobota od 9:00 do 14:00
(dle předchozí telefonické dohody)